1940-1950, София, погребения, смъртта на Цар Борис III, събития

След поклонение пред тялото на Н.В. цар Борис III. София, август 1943 г.