1940-1950, София, погребения, смъртта на Цар Борис III, събития

Внезапната смърт на цар Борис III на 28 август 1943 г. потапя страната в скръб. Сред опечаленото множество стои ветеран от Първата световна война. София, август 1943 г.