1930-1940, Пловдив, архитектура, търговия, услуги

Пловдив, характерен за периода малък хан, 30-те години на ХХ век