1930-1940, Пловдив, архитектура, търговия

Пловдив, Кацигра хан - складова гивгирена част, 30-те години на ХХ век