1930-1940, колоездене, спорт

Членове на Българския колоездачен съюз на колоездачен поход, 30-те години на ХХ век