1930-1940, колоездене, спорт

Членове на Българския колоездачен съюз с униформи и отличия на Съюза, 30-те години на ХХ век