1930-1940, Рила, личности, лов

Н.В. Цар Борис III със свои приближени по време на ловен излет из Рила, 30-те години на ХХ век

Имена: