1940-1950, Охрид, етнография, риболов

Рибарска  лодка "кайча" край Охридското езеро, 40-те години на ХХ век