1940-1950, Охрид, риболов

Рибари в Охридското езеро, 40-те години на ХХ век