1950-1960, съветски специалисти

Съветският специалист Панин предава своя опит на българските транспортни работници, 50-те години на ХХ век