1930-1940, етнография, образование, основно

Ученици, облечени в народни носии изучават народни занаяти, 30-те години на ХХ век