1920-1930, Искрец, строителство

Полагане на основен камък на постройка в оловната мина "Отечество", с. Искрец, Софийско, 20-те години на ХХ век