1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Разузнавателен отред от 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.