1920-1930, София, пазари, търговия

София, продавач на фасул на пазара, 20-те години на ХХ век