1900-1910, военни, гранични

Портрет на трима граничари, началото на ХХ век