1800-1900, Велико Търново, военни, пехота

Командирът на 17-та пеша Търновска дружина с офицери и войници, пред сградата на Учредителното събрание (бивш конак), април 1880 г.