1940-1950, София, военни, въздушна защита

Командното място на ІІІ защитна група, разположена в Механотехникума в София - доброволският отряд, 40-те години на ХХ век