1920-1930, бойскаути, военни, събития

Жамборе (събор) на скаутите, военният министър генерал Иван Вълков поздравява гърл-скаутите, 31 август 1925г.

Имена: