1920-1930, Кюстендил, военни, професионални, събития

Кюстендил, 12-ти конгрес на запасните подофицери в България, 28 август 1925г.