1900-1910, Цариброд, образование, основно

Ученици пред българското училище в Цариброд, началото на ХХ век