1920-1930, етнография

Младежи и девойки, облечени в народни носии, 20-те години на ХХ век