1930-1940, военни, кавалерия

2-ри кавалерийски на Н.Ц.В. Княгиня Мария Луиза полк, 30-те години на ХХ век