1930-1940, военни, пехота

На учение, офицери и войници от пехотата, втората половина на 30-те години на ХХ век