1900-1910, Скопие, комити

Четата на войводата Васил Аджаларски (седнал отпред, в средата) с управителите на град Скопие, около 1908 г.

Имена: