1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити, личности

Четата на Михаил Чаков (най-вляво) от Велес, 2-ят на 1-ви ред от дясно на ляво е Кръстьо Лазаров, известен като легендарния Кумановски войвода

Имена: ,