1930-1940, София, етнография, животновъдство

Овчарче от Софийско със стадото си, 30-те години на ХХ век