1940-1950, Бронираната бригада, Втора световна война (1939-1945), Крайовска спогодба, военни, танкове

Офицери с лека бойна кола (танкета) Ансалдо-Фиат при връщането на Южна Добруджа, месец септември 1940 г.