1930-1940, Лом, образование, професии, учители

Димитър Владимиров - учител по математика и директор на Ломската гимназия, 1934г.

Имена: