1920-1930, София, бит, мода, професии, семейство

Семейството на служител в системата на горите, 1924г.