1940-1950, автомобили, автотранспорт, бит, транспорт

На път с автомобил, 40-те години на ХХ век