1960-1970, бит, образование

Училищен рецитал, 60-те години на ХХ век