11-та пехотна Македонска дивизия, 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици

Ветеринарната служба към обоза на 11-та пехотна македонска дивизия