11-та пехотна Македонска дивизия, 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Офицери, войници и свещеник от 11-та пехотна македонска дивизия на по чашка