1960-1970, Охрид, етнография, занаяти

Охрид, майстор на цървули (опинчар) пред работилницата си, 1962г.