1930-1940, Волче, етнография

Кумуване, кумът и неговите приятели, село Волче (Македония), 30-те години на ХХ век