Всички снимки от Прилепец ( 2 )

Жени перат на изворите до с. Прилепец, близо до Прилеп, Южния фронт, 1918 г.

 1910-1920, Прилепец, Първа световна война (1914-1918), бит, военни 

Манастирът “Св. Никола” при с. Прилепец, Прилепско, 1918 г.

 1910-1920, Прилепец, храмове