1910-1920, Прилепец, храмове

Манастирът "Св. Никола" при с. Прилепец, Прилепско, 1918 г.