Всички снимки от Калипетрово ( 2 )

Младежи в добруджански носии, село Калипетрово, Силистренско, 1938г.

 1930-1940, Калипетрово, етнография 

Младоженци с роднини, село Калипетрово, Силистренско, 1951г.

 1950-1960, Калипетрово, бит, сватби, семейство