1950-1960, Калипетрово, бит, сватби, семейство

Младоженци с роднини, село Калипетрово, Силистренско, 1951г.