Всички снимки от горски ( 3 )

Служител на горското стопанство и жена с ловджийска шапка позират с кожи от убити лисици, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, горски, лов 

Ловец и горски пазач по време на лов, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, горски, лов 

Старши горски служители от лесничейството в Якоруда, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Якоруда, горски, професии