1920-1930, Якоруда, горски, професии

Старши горски служители от лесничейството в Якоруда, 20-те години на ХХ век