Всички снимки от археология ( 27 )

Заснемане на скални рисунки в пещерата “Магура”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, археология, наука, пещерно дело 

Група археолози на спускане в пещерата “Магура”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, археология, наука, пещерно дело, туризъм 

Разкопки на средновековен некропол край Нови пазар, гроб 36, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука, погребения 

Разкопки в близост до Нови пазар, гроб 38 с кости от агне, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука, погребения 

Разкопки в близост до Нови пазар, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука 

Разкопките на Плиска, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука 

Гроб от некропола при село Стоян Михайловски, Новипазарско, сондаж 1955 г.

 1950-1960, Ст. Михайловски (Н. пазарско), археология, наука 

Разкопките на Плиска, 1955 г., разкриване на площадка 31

 1950-1960, археология, наука 

Разкопките на Плиска, 1955 г., глинени керемиди, намерени на площадка 31

 1950-1960, археология, наука 

Разкопките на Плиска, 1955 г., сектор 1, поглед към югоизток, гледано от северозапад

 1950-1960, археология, наука