1950-1960, археология, наука, пещерно дело, туризъм

Група археолози на спускане в пещерата "Магура", 50-те години на ХХ век