1930-1940, Сандански (Свети Врач), бежанци, бит, етнография, лични, сватби, семейство

Сандански (Свети Врач), сватба в семейството на бежанци от Македония, 30-те години на ХХ век