1920-1930, бежанци, етнография

Бежанец от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, началото на 20-те години на ХХ век