1910-1920, военни, гранични

Български и турски гранични постове на мост над река Струма (границата минава по средата на реката), 1912 г.