Всички снимки от командири ( 201 )

Генерал-лейтенант Никола Марков Тотев (1888-1974), инспектор на пехотата, София около 1940 г.

 1940-1950, София, военни, командири, лица 

Имена:

Генерал-майор Владимир Вазов, командващ 9-та пехотна Плевенска дивизия при позициите край Дойран, около 1918 г.

 1910-1920, Дойран, Първа световна война (1914-1918), военни, командири 

Имена:

Портрет на капитан I ранг Станчо Димитриев като началник на флота, София 1908 г.

 1900-1910, Архив на капитан I ранг Станчо Димитриев, София, военни, командири, корабоплаване, флот 

Имена:

Портрет на генерал Никола Иванов като подполковник от ген. щаб, фотографиран вероятно около 1895-6 г.

 1800-1900, военни, командири, лица 

Имена:

Генерал Панталей Киселов и началник-щабът на 4-та Преславска дивизия полковник Стефан Нойков (вдясно) оглеждат трофейния руски брониран автомобил Остин II - Скобелев, пленен в бой на 17 ноември 1916 г. на Добруджанския фронт

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), автомобили, военни, командири, моторизирани, панорами 

Имена: ,

Генерал Никифор Никифоров, участник в Сръбско-Българската и Балканските войни, военен министър, фотографиран около 1888-89 г.

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, правителство 

Имена:

Генерал Панталей Киселов, участник в Сръбско-Българската, Балканските и Първата световна войни, фотографиран в униформа на юнкер, вероятно около 1883-84 г.

 1800-1900, София, Сръбско-българска война (1885), военни, военно обучение, командири 

Имена:

Генерал Калин Найденов, участник в Сръбско-Българската и Балканските войни, военен министър, фотографиран около 1889 г.

 1800-1900, Архив семейство Найденови, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, правителство 

Имена:

Генерал Георги Агура, участник в Сръбско-Българската, Балканските войни, флигел-адютант на Княз Александър Батенберг, фотографиран в 1879 г.

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири 

Имена:

Генерал Павел Христов, участник в Сръбско-Българската, Балканските и Първата световна войни, фотографиран в 1885 г. като офицер от Военното училище

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, лица 

Имена: