Всички снимки от командири ( 201 )

Траурна церемония в двора на Военното на Н.В. училище по повод смъртта на цар Борис III, в присъствието на военни и чуждестранни представители. Говори генерал Никола Михов, министър на войната. София, началото на септември 1943 г.

 1940-1950, София, военни, командири, погребения, политика, смъртта на Цар Борис III, събития 

Имена:

Княз Кирил Преславски и министър-председателят професор Богдан Филов се ръкуват в двора на Военното на Н.В. училище, преди траурна церемония по повод смъртта на цар Борис III. София, началото на септември 1943 г.

 1940-1950, София, военни, командири, личности, погребения, политика, правителство, смъртта на Цар Борис III, събития 

Имена: ,

Висши военни в двора на Военното на Н.В. училище в София, преди траурна церемония по повод смъртта на цар Борис III, началото на септември 1943 г.

 1940-1950, София, военни, командири, личности, погребения, смъртта на Цар Борис III, събития 

Н.В.Цар Борис III провежда преглед на войската, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, кавалерия, командири 

Имена:

Главнокомандващият генерал Никола Жеков при посрещането на австрийския император Карл I, който е облечен в българска генералска униформа с маршалски пагони, до него е Цар Фердинанд, облечен в австро-унгарска униформа, май 1918 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, посрещания, събития 

Имена: , ,

Генерал Георги Вазов и пленения Шукри паша, в ляво е майор (бъдещ генерал) Иван Вълков - началник-щаб на Източния сектор, в дясно - подполковник Симеон Добревски, началник на инженерната част в сектора, Одрин 1913 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), Одрин, военни, командири, чужди военни 

Имена: , , ,

Щабът на 3-та армия - от ляво на дясно, прави: полк. Георги Янков, полк. Петър Тантилов, командващият армията генерал-лейтенант Радко Димитриев, полк. Константин Жостов, седнали: подполковник Стефан Азманов (?), майор Н. Николов, 1912 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), военни, командири 

Имена: , , , ,

Генерал Радко Димитриев (седнал, дясно) с офицери от генералния щаб пред Лозенград, 1912 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), Лозенград, военни, командири 

Имена:

Главнокомандващият генерал Никола Жеков извършва преглед на гарнизона на град Гюмюрджина (Комотини в дн. Гърция), 1915 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Гюмюрджина (Комотини), Първа световна война (1914-1918), военни, командири 

Имена:

Главнокомандващият генерал Никола Жеков извършва преглед на части от 7-ма пехотна Рилска дивизия, ж.п. станция Удово, 1915 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, пехота 

Имена: