1900-1910, Архив на капитан I ранг Станчо Димитриев, София, военни, командири, корабоплаване, флот

Портрет на капитан I ранг Станчо Димитриев като началник на флота, София 1908 г.

Имена: