1940-1950, София, военни, командири, личности, погребения, политика, правителство, смъртта на Цар Борис III, събития

Княз Кирил Преславски и министър-председателят професор Богдан Филов се ръкуват в двора на Военното на Н.В. училище, преди траурна церемония по повод смъртта на цар Борис III. София, началото на септември 1943 г.

Имена: ,